Reglementen & Etiquettes

Art.1:
Het is bekend dat er geen misbruik mag worden gemaakt van hetgeen er in de dojo is geleerd. Ieder incident moet worden vermeden dat aanleiding kan geven tot vechtpartijen.

Art.2:
Men dient op tijd aanwezig te zijn met een schone gi, verzorgde geknipte ongelakte nagels. Men dient alle sieraden af te doen of af te plakken. 
Gebruik van slippers is verplicht ivm overdragen schimmels of voetwratten. Voeten wassen voordat men de dojo/tatami betreed is verplicht!

Art.3:
Ouders mogen tijdens de les aanwezig zijn tenzij het storend is voor de kinderen.
Dan worden ze vriendelijk verzocht om de dojo te verlaten.

Art.4:
De sportschoolhouder/s behouden zich het recht om deelnemers tijdelijk of blijvend te royeren bij het niet naleven van het gestelde reglement.

Art.5:
Als deelnemer van de sportschool dient men lid te zijn van de JBN.

Art.6
Bij het tussentijds verlaten van de tatami moet de leraar of assistent op de hoogte worden gebracht.

Art.7:
Het is ten strengste verboden om op de tatami eten of drinken te nuttigen.

Art.8:
De wapens moeten correct worden gebruikt. Men hanteert ze met dezelfde discipline alsof het echte wapens zijn.

 

Contributie voorwaarden

  • Men gaat voor tenminste 3 maanden het deelnemersschap aan.
  • De contributie dient vooraf aan de nieuwe maand/kwartaal te worden voldaan.
  • Tijdens de vakanties loopt de contributie  betaling door.
  • Bij aanmelding  van deelname dient  men zich zelf aan te melden  bij de JBN.     (zie www.jbn.nl)
  • Bij uitschrijving dient men zelf zorg te dragen voor afmelding bij JBN en automatische incasso zelf  stop te zetten.
  • Bij langdurige afwezigheid (langer dan 2 maanden) dan kan er een betalingsregeling worden getroffen.
  • De opzegtermijn na 3 maanden deelnemersschap is vastgesteld op 1 maand.
  • Ter kennismaking zijn de eerste 3 lessen gratis.